O mnie

Od ponad 20 lat zajmuję się wycenami. Wyceniam nieruchomości, majątek i przedsiębiorstwa. W okresie praktyki zawodowej dokonałem wyceny około 200 przedsiębiorstw oraz sporządziłem wiele wycen składników majątkowych i nieruchomości, na zamówienie praktyki gospodarczej, postępowań sądowych i administracyjnych, a także dla urzędów i klientów indywidualnych.

Posiadam uprawnienia państwowe z zakresu wyceny nieruchomości nr 5110.

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Od lat współpracuję z grupą doświadczonych rzeczoznawców majątkowych, biegłych sądowych ds. wyceny majątku i nieruchomości.

Jestem absolwentem SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). W 1986 r. uzyskałem stopień doktora nauk ekonomicznych w SGH, gdzie do dzisiaj pracuję jako wykładowca, m.in. przedmiotów Metody Wyceny Przedsiębiorstw oraz Wycena Nieruchomości. Jestem autorem i współautorem ponad 150 publikacji, w tym około 30 książkowych.

 
Internetowa Baza Firm Busieness Navigator
     

dr Zbigniew Pawlak, ul. Drzeworytników 55, 01-341 Warszawa, telefon: 602 247 099, (22) 665 19 52, fax: (22) 665 19 53, zpawlak@zpawlak.com.pl

Strona nie zawiera plików cookies (tzw. ciasteczek) ani innych technologii zapisujących informacje na urządzeniu Użytkownika bez jego zgody.