Wycena nieruchomości

Wykonuję wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, budynków, lokali a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Zajmuję się określaniem różnych rodzajów wartości nieruchomości: wartości rynkowej, wartości odtworzeniowej, wartości inwestycyjnej (dla indywidualnego inwestora), wartości bankowo-hipotecznej, wartości ubezpieczeniowej, wartości godziwej, wartości dla wymuszonej sprzedaży.

Wyceny nieruchomości wykonuję dla celów:

 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • podziału majątku, działu spadku, zniesienia współwłasności, zamiany,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • ustalenia wartości lokali mieszkalnych w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • ubezpieczenia majątku,
 • szacowania szkód i odszkodowań, w tym wysokości odszkodowania za wywłaszczenie lub czasowe zajęcie nieruchomości,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste i jej aktualizacji,
 • określenia wysokości opłaty za trwały zarząd,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej,
 • określenia wysokości opłaty planistycznej,
 • innych celów.

 

 
     

dr Zbigniew Pawlak, ul. Drzeworytników 55, 01-341 Warszawa, telefon: 602 247 099, (22) 665 19 52, fax: (22) 665 19 53, zpawlak@zpawlak.com.pl

Strona nie zawiera plików cookies (tzw. ciasteczek) ani innych technologii zapisujących informacje na urządzeniu Użytkownika bez jego zgody.