Wycena majątku

Wykonuję wyceny składników majątkowych przedsiębiorstw, instytucji, osób fizycznych, w tym: gruntów, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu, sprzętu i wyposażenia, udziałów w spółkach, zapasów, wartości niematerialnych i prawnych i in.

Określam wartość rynkową, likwidacyjną, odtworzeniową, inwestycyjną składników majątkowych.

Wyceny majątku przeprowadzam dla potrzeb:

 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • ustalenia wysokości czynszu najmu lub dzierżawy,
 • podziału majątku, działu spadku, zniesienia współwłasności, zamiany,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • innych celów.

 

 
     

dr Zbigniew Pawlak, ul. Drzeworytników 55, 01-341 Warszawa, telefon: 602 247 099, (22) 665 19 52, fax: (22) 665 19 53, zpawlak@zpawlak.com.pl

Strona nie zawiera plików cookies (tzw. ciasteczek) ani innych technologii zapisujących informacje na urządzeniu Użytkownika bez jego zgody.