Wycena przedsiębiorstw

Wykonuję wyceny przedsiębiorstw, udziałów w spółkach, części zorganizowanych przedsiębiorstw.

Szacuję różne rodzaje wartości przedsiębiorstw: wartość rynkową, wartość dochodową, wartość inwestycyjną, wartość odtworzeniową, wartość likwidacyjną, wartość sprawiedliwą.

Wyceny przedsiębiorstw wykonuję dla celów:

 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych,
 • transakcji fuzji i przejęć,
 • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek,
 • podziału majątku, działu spadku, zniesienia współwłasności,
 • postępowania sądowego,
 • postępowania upadłościowego,
 • postępowania komorniczego,
 • likwidacji przedsiębiorstw,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • określenia wysokości podatku od spadków i darowizn,
 • innych celów.

 

 
     

dr Zbigniew Pawlak, ul. Drzeworytników 55, 01-341 Warszawa, telefon: 602 247 099, (22) 665 19 52, fax: (22) 665 19 53, zpawlak@zpawlak.com.pl

Strona nie zawiera plików cookies (tzw. ciasteczek) ani innych technologii zapisujących informacje na urządzeniu Użytkownika bez jego zgody.