Współpraca

Swoje usługi wykonuję na terenie całego kraju.

Do każdego zamówienia podchodzę indywidualnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów zawodowych i z zachowaniem tajemnicy zawodowej.
 
Wykonując wyceny łączę wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną  z aktualnym stanem wiedzy teoretycznej z dziedziny szacowania nieruchomości, majątku i przedsiębiorstw.

Koszt wykonania prac uzgadniany z Klientem uzależniony jest od: przedmiotu wyceny, jego lokalizacji, rodzaju metod wyceny oraz terminu realizacji zamówienia.

Podstawowe dane do wyceny nieruchomości:

  • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis),
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny - umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
  • dane techniczne budynków i obiektów budowlanych.

Podstawowe dane do wyceny przedsiębiorstwa:

  • numer KRS-u (lub aktualny odpis),
  • sprawozdanie finansowe na dzień wyceny (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
  • spisy inwentarzowe majątku i zobowiązań,
  • plan finansowy na co najmniej 5 lat.
 
     

dr Zbigniew Pawlak, ul. Drzeworytników 55, 01-341 Warszawa, telefon: 602 247 099, (22) 665 19 52, fax: (22) 665 19 53, zpawlak@zpawlak.com.pl

Strona nie zawiera plików cookies (tzw. ciasteczek) ani innych technologii zapisujących informacje na urządzeniu Użytkownika bez jego zgody.